PRIVACYBELEID

Identiteit
De website “www.wesseladvocatuur.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Wessel Advocatuur, statutair gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Holland onder nummer 63592673. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Wessel Advocatuur garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van uw persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Wessel Advocatuur gegevens vast. Dit zijn de persoonsgegevens die u via het contactformulier aan Wessel Advocatuur verstrekt. Wessel Advocatuur verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • uw voor- en achternaam;
  • uw e-mailadres.

Waarom Wessel Advocatuur gegevens nodig heeft
Wessel Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail contact met u op te nemen, indien u daar een verzoek voor heeft ingediend via het contactformulier. Mocht er uit uw contactverzoek via het contactformulier een overeenkomst worden gesloten, gebruikt Wessel Advocatuur uw gegevens in het kader van de gesloten overeenkomst.

Hoe lang bewaart Wessel Advocatuur uw gegevens
Wessel Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met derden
Wessel Advocatuur verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wessel Advocatuur is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de betrokken partijen.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Dan kunt u een e-mail naar wessel@wesseladvocatuur.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Wessel Advocatuur, Kennemerplein 20, 2011MJ Haarlem. Wessel Advocatuur voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar wessel@wesseladvocatuur.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Augustus, 2018.