BEREKEN DE TRANSITIEVERGOEDING

Je hebt recht op transitievergoeding, ook wel ontslagvergoeding genoemd, wanneer je 2 jaar of langer in dienst bent geweest. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van een aantal factoren. Gebruik onze rekentool om de hoogte van de transitievergoeding uit te rekenen. Onze rekentool berekent de transitievergoeding op basis van de officiële wettelijke regeling zoals beschreven in de artikelen 7:673, 673a en 673d van het Burgerlijk Wetboek.
Severance payment form

* Bruto maandsalaris is inclusief:

 • Vast salaris plus eventueel gemiddelde provisie in de laatste 12 maanden;
 • Vakantiegeld;
 • 1/12 deel van de vaste looncomponenten zoals vaste eindejaarsuitkering of 13e maand, overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen;
 • 1/36 deel van de variabele looncomponenten zoals bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen van de laatste 3 jaar (indien aanwezig).

 • ** Wanneer geldt bedrijfseconomisch ontslag/financieel slechte situatie:

  1. Het netto resultaat van de onderneming van de werkgever over de drie boekjaren voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet is kleiner geweest dan nul;
  2. De waarde van het eigen vermogen van de onderneming van de werkgever was negatief aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet;
  3. Binnen de onderneming van de werkgever aan het einde van het boekjaar dat eindigt voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet zijn de vlottende activa kleiner dan de schulden met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar.