ONTSLAG

Je bent hier:

EEN WERKNEMER ONTSLAAN

Per 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht ingevoerd (Wet Werk en Zekerheid oftewel de WWZ). In de wet zijn acht ontslaggronden opgenomen:

  • Vervallen arbeidsplaatsen – bedrijfsbeëindiging of bedrijfseconomisch;
  • Langdurig arbeidsongeschikt (>24 maanden);
  • Frequent verzuim met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen;
  • Disfunctioneren;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer;
  • Weigeren arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaar;
  • Verstoorde arbeidsverhouding;
  • andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Onder het nieuwe ontslagrecht moet iedere ontslaggrond op zichzelf volledig bewezen worden. Daarnaast zal aangetoond moeten worden dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Anders bestaat het risico dat het ontslag wordt afgewezen.

 

Ontslagrecht kan ingewikkeld zijn en vereist een goede voorbereiding. Wat moet je doen als je een werknemer wilt ontslaan? Hoe werkt een ontslagprocedure en welke ontslagmogelijkheden zijn er? Je kunt daarom bij Wessel Advocatuur terecht voor advies en begeleiding. Je hebt contact met een ervaren advocaat die je kan helpen met het opzetten van een ontslagprocedure en ondersteunen in de onderhandeling met je werknemer. In de meeste gevallen wordt eerst geprobeerd een regeling te treffen in onderling overleg (wederzijds goedvinden, vaststellingsovereenkomst). Op deze manier weet je zeker dat het traject zorgvuldig is verlopen en dat het ontslag rechtsgeldig is.

Advies en begeleiding nodig bij ontslag? Bel ons!

DE MENING VAN ONZE CLIËNTEN

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ

Wessel Advocatuur Haarlem
Advocaat Haarlem
Wessel Advocatuur Haarlem
Advocaat Haarlem

CONTACT

 

Versturen