VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Je bent hier:

OPSTELLEN EN ONDERHANDELEN

Een arbeidsovereenkomst eindigt in ontslag met wederzijds goedvinden als zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst leg je alle afspraken vast rondom de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Je voorkomt hiermee dat een procedure bij UWV Werkbedrijf of kantonrechter gevoerd moet worden. Dat scheelt tijd en kosten. Het geeft ook zekerheid. Als de bedenktermijn van twee weken eenmaal voorbij is, is de werknemer definitief gebonden aan de overeenkomst.

Laat een gedetailleerde vaststellingsovereenkomst opstellen

Gebruikelijke onderwerpen zijn de ontslagdatum, eventuele ontslagvergoeding, of de opzegtermijn in acht wordt genomen, of de medewerker wordt vrijgesteld van werk of juist tot het einde van het dienstverband moet doorwerken, teruggave van eigendommen van de werkgever zoals onder andere een eventuele leaseauto, concurrentie- en/of relatiebeding en er wordt altijd afgesloten met een finale kwijting, zodat er geen open eindjes zijn.

Natuurlijk is het zaak dat deze punten goed verwoord worden in de overeenkomst. Daarnaast komt het aan op de details. Denk hierbij aan afspraken over hoe te handelen als de werknemer vroegtijdig elders aan de slag gaat of hoe te voorkomen dat een werknemer zich net voor het einde van het dienstverband alsnog ziekmeldt. Wij zorgen ervoor dat je als werkgever een overeenkomst krijgt die echt goed in elkaar zit.

Wat wij voor je kunnen doen:

  • Wij adviseren over een ontslagkwestie.
  • Wij stellen een vaststellingsovereenkomst op.
  • Wij onderhandelen met de werknemer wanneer hij of zij bezwaar maakt.
  • Wij onderhouden het contact met jouw werknemer en regelen alle papierwerk.
  • Wij staan je bij in een eventuele juridische procedure tegen je werknemer.

Vaststellingsovereenkomst laten opstellen? Bel ons!

DE MENING VAN ONZE CLIËNTEN

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ

Wessel Advocatuur Haarlem
Advocaat Haarlem
Wessel Advocatuur Haarlem
Advocaat Haarlem

CONTACT

 

Versturen