ZIEKTE EN RE-INTEGRATIE

Je bent hier:

IS JE WERKNEMER LANGDURIG ZIEK?

Is je werknemer langdurig ziek, dan ben je verplicht om zijn loon de eerste twee jaar door te betalen. Hoeveel procent van het loon je betaalt, staat vastgelegd in de CAO of in de arbeidsovereenkomst. Je bent wel gebonden aan een minimum van 70%.

Daarnaast moeten zowel werkgever als werknemer zich inspannen voor de re-integratie. Als de bedrijfsarts vindt dat er mogelijkheden zijn, dan start de re-integratie. Vanaf dat moment moet er ook weer tegen loonwaarde worden betaald. Het proces van re-integreren kan complex zijn. Een werknemer valt bijvoorbeeld regelmatig weer uit, volgt het advies van de bedrijfsarts niet op of weigert aangeboden passende arbeid. Toch is het belangrijk het re-integratietraject correct uit te voeren, zodat een verlenging van de loondoorbetaling – de loonsanctie door UWV – wordt voorkomen.

Na 104 weken stopt in beginsel het recht op salaris en kan de werknemer in veel gevallen ontslagen worden. Ook na twee jaar ziekte heeft de werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding. En wat doe je als je werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of als je eigenrisicodrager bent? Is bezwaar nodig tegen de WIA-beslissing van UWV?

Het komt ook regelmatig voor dat een werknemer zich ziekmeldt vanwege een arbeidsconflict en kan een andere aanpak nodig zijn. Raak je in conflict met je werknemer of heb je advies nodig over het re-integratie-traject? Ben je eigenrisicodrager en zit je met vragen over ontslag, het wijzigen van de arbeidsovereenkomst of over de WIA? Wij helpen je graag.

Onze hulp bij ziekte en re-integratie:

  • Wij begeleiden je bij de re-integratie van je werknemer zodat je een loonsanctie van het UWV kunt voorkomen.
  • Loonsanctie gekregen? Wij adviseren je om op de juiste manier met de loonsanctie om te gaan.
  • Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet of voor de WGA (WIA)? Dan draag je het risico voor de arbeidsongeschiktheid van je (ex-)werknemer. Wij kunnen je adviseren en begeleiden wanneer een werknemer langdurig ziek wordt.

Juridisch advies en begeleiding nodig? Bel ons!

DE MENING VAN ONZE CLIËNTEN

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ

Wessel Advocatuur Haarlem
Advocaat Haarlem
Wessel Advocatuur Haarlem
Advocaat Haarlem

CONTACT

 

Versturen